سخنرانی خا نم دکتر نیره توحیدی

 

استاد دانشگاه در آمریکا، ﭙﮋوهشگرونویسنده درزمینه مسایل زنان

  

پیرامون

  

"زنان،مذهب و قدرت سیاسی"

 

همچنین

"کمپین یک میلیون امضا"

 

 

زمان: دو شنبه ۲یولی ٢٠٠٧  ساعت ۱٩

 مکان:

 

 Institut für Chemische Technologien und Analytik

E 164

Vortmann Hörsaal

1060 Wien, Getreidemarkt 9

Eckbau (1.Hof ), Stiege 7, 3. Obergeschoß

http://www.wegweiser.ac.at/tuwien/hoersaal/VORT.html

 

 

انجمن فرهنگی ایرانیان مقیم اتریش و جامعه مستقل زنان ایرانی مقیم اتریش

 

 

ورود برای همگان آزاد می باشد