مدرسه پروین اعتصامی

 

 

 

 

                                           نیمسال ﺪﻮﻡ ﺴﺍﻞ تحصیلی  ٢٠١٢

شروع :  ١٨ﻔﻮﺮﻴﻪ ٢٠١٢

پایــان :  ٢٣ﻴﻮﻧﻰ  ٢٠١٢

 Anfang: 18 Februar

Ende :     23   Juni

 زمان کلاس ها: شنبه ها از ساعت  ١٦ الی ١٨

 ٢٤ ﻤﺍﺮﭺ: ﺠﺷﻦ ﻧﻮﺮﻮﺰ- ١٤ ﺁﭙﺮﻴﻞ :ﻧﺷﺖﻤﺍﺪﺭﺍﻦ ﻮﭘﺪﺭﺍﻦ ﻮﺁﻤﻮﺯﮔﺍﺭﺍﻦ-

٢٣ﻴﻮﻧﻰ:ﺠﺷﻦ ﺘﺍﺑﺴﺘﺍﻧﻰ

 24 März : Norouz Fest , 14 April: Elternabend , 23 Juni : Sommer Fest

 روزهای تعطیل شنبه ها :

١٠ ﻤﺍﺭﭺ- ٣۱ ﻤﺍﺭﭺ-٧ﺁﻮﺭﻴﻞ-٢۱ﺁﻮﺮﻴﻞ- ۱٩ﻤﻰ -٢٦ﻤﻰ-٩ﻴﻮﻨﻰ

 Schulfeiertage:

10 März ,31 März , 7 April , 21 April , 19 Mai , 26 Mai , 9 Juni

  

مکان :

     Sir Karl Popper Schule                                                                 

Wiedner Gürtel 68

1040 Wien

U1- Südtiroler Platz

Strassenbahn: Linie 18- Blechturmgasse, Ausgang: Innerer Gürtel

Info:  0699-10469278

           069910300656  

            069919224714   

 

مدرسه پروین اعتصامی وابسته به جامعه مستقل زنان ایرانی مقیم اتریش- وین آغاز سال تحصیلی١١٠٢- ٢٠١٠ خود را از تاریخ شنبه ١١ سپتامبر ٢٠١٠ اعلام می نماید.

 

برنامه های تحصیلی:

 

١- دوره آمادگی برای کودکان ٤ تا ٦ سال : آموزش زبان فارسی با استفاده از نقاشی، کاردستی و شعر خوانی

 

٢- آموزش زبان فارسی برای گروه سنی کودکان و نوجوانان :

 

دوره اول : یادگیری حروف ا لفبا

دوره دوم : خواندن و نوشتن

دوره سوم : کتاب خوانی و انشا نویسی، در سه سطح ابتدایی، متوسطه و پیشرفته

 

  

آغاز کلاس ها و نام نویسی: از  شنبه ١١/٩ /٢٠١٠

ساعات و روزهای کلاس: شنبه ها از ساعت ١٨- ١٦ 

 

مکان :

Sir Karl Popper Schule

Wiedner Gürtel 68

1040 Wien

U1- Südtiroler Platz

Strassenbahn: Linie 18- Blechturmgasse, Ausgang: Innerer Gürtel

 

 

برای آگاهی بیشترمیتوانید با شماره تلفن زیر تماس بگیرید:

      0699-10469278