برنامه جلسه عمومی ماه ﮋانویه جامعه مستقل زنان ایرانی در اتریش − وین

 

 

دوستان و اعضای محترم،

 

انتخابات هیت مدیره جامعه مستقل زنان ایرانی در تاریخ جمعه  ۱۲ ﮊانویه ۲٠٠٧ برگزار می شود.

 

شروع جلسه : ساعت ۱۹

1080 Wien, Albertgasse 23محل برگزاری :

 

هیت مدیره جامعه سال نو میلادی را به همه شما دوستان عزیز تبریک گفته و بهترین ها را برای  شما آرزو دارد!