برنامه جلسه عمومی ماه ﮋانویه جامعه مستقل زنان ایرانی در اتریش − وین

  

دوستان و اعضای گرامی،

خوشحال خواهیم شد که در دیدار ماه ژانویه در تاریخ ۱۱ژانویه ٢٠٠٨ ، به مناسبت اهدای جایزه

 

Dr. Karl-Renner-Stiftung 2007

از سوی

Magistrat 7 der Stadt Wien

 

 به جامعه مستقل زنان ایرانی مقیم اتریش جشن کوچکی برگزار کنیم. ورود آقایان را نیز به این جشن خوش آمد می گوییم. خواهشمندیم که در صورت امکان ما را  از طریق ایمیل و یا تلفن  ازتشریف فرمایی خود مطلع نمایید.

 

شروع برنامه : ساعت ۱۹

1080 Wien, Albertgasse 23              محل برگزاری :

Tel: 069910469278

E-mail: office@gifwien.com