مدرنیته، تغییرات خانواده و روابط اجتماعی جنسیتی در ایران

 

سخنرانی

دکتر آزاده کیان

 

استاد جامعه شناسی و رئیس مرکز تحفیفات و مطالعات جنسیتی در دانشگاه پاریس 7

پژوهشگر در مرکزملی تحقیقات علمی فرانسه

  

چکیده ی زندگینامه:

تولد: 6 تیرماه 1337 (27 Juni 1958 )

آموزش عالی:

ـ 1979   علوم سیاسی، دانشگاه ملی ایران، تهران

ـ 1985   لیسانس جامعه شناسی، مدرسه پژوهش های عالی در علوم اجتماعی، پاریس

Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales

ـ 1989   فوق لیسانس جامعه شناسی، دانشگاه کالیفرنیا، لوس آنجلس

  University of california, Los Angeles (UCLA)

ـ 1993   دکترای جامعه شناسی سیاسی، دانشگاه کالیفرنیا، لس آنجلس (UCLA )، موضوع پایان نامه ی دکترا: سیاست های طبفه متوسط جدید در ایران و مصر از سده نوزدهم تا 1979

 Politics of the New Middle Class in Iran and Egypt from the Nineteenth Century Until 1979.

ـ خانم کیان تا کنون 9 کتاب و حدود 80 مفاله علمی وسیاسی منتشر کرده است.

زمان: جمعه 30 مه ‏2008‏ ، ساعت 19 

مکان:TU-Wien, Institut für Chemische Technologien       

E-164 Vortmann Hörsaal, 1060 Wien, Getreidemarkt 9

Eckbau( 1. Hof ), Stiege 7, 3. Obergeschoss

ورود برای همگان آزاد می باشد