برنامه جلسه عمومی ماه اکتبر  سال ٢٠٠٨ جامعه مستقل زنان ایرانی در اتریش − وین

 

همانگونه که در جلسه عمومی ماه سپتامبر اعلام کردیم٬ به علت شروع همزمان

 

سمپوزیم״ زنان درایران٬ امروز״

 

در تاریخ ٣اکتبر٬ برنامه ماه اکتبر جامعه برگزار نخواهد شد.

 سمپوزیم از ساعت ١٨در آدرس زیر برگزار خواهد شد:

Diplomatische Akademie

Favoritenstr.15a, 1040Wien

 

برنامه ماه نوامبر جامعه به موضوع افسردگی اختصاص دارد. مهمان این برنامه خانم مریم رجوعی فوق لیسانس روانشناسی بالینی خواهد بود.

 

 

 

 

محل برگزاری:

Albertgasse 23, 1080 Wien