برنامه جلسه عمومی ماه ﮋانویه ٢٠٠٩ جامعه مستقل زنان ایرانی در اتریش − وین

جمعه ٩ ژانویه ٢٠٠٩

 WIK-Vernetzungsbüro  گزارش از کار

 وآینده این مرکز که پیامد آن منجر به  انتخاب محل جدید برای دفتر جامعه خواهد شد.

بحث آزاد در مورد وقایع اخیر در ایران در ارتباط با فعالین جنبش زنان.

 

شروع جلسه : ساعت ۱۹

1080 Wien, Albertgasse 23              محل برگزاری :

 

هیت مدیره جامعه سال نو میلادی را به همه شما دوستان عزیز تبریک گفته و بهترینها را برای  شما آرزو دارد!

 

قابل توجه اعضا:

انتخابات هیت مدیره جامعه مستقل زنان ایرانی در تاریخ جمعه٦فوریه ۲٠٠٩ برگزار

 می شود. این جلسه فقط به اعضا جامعه اختصاص خواهد داشت.