برنامه جلسه عمومی ماه ژانویه ٢٠١٢ جامعه مستقل زنان ایرانی در اتریش

  

جمعه١٣ ژانویه ٢٠١٢

 - اخبار پیرامون جنبش زنان در ایران

 - بررسی کارگاه آموزشی ماه دسامبر

 ـ گفتگو درباره ی انتخابات جدید هئیت مدیره جامعه مستقل زنان

 - گزارش گروه مددکاری

 ـ گزارش از برنامه های اجتماعی ٬ فرهنگی و هنری پیرامون زنان در شهر وین       

  

شروع جلسه : ساعت ۱۹

 

محل برگزاری:

Albertgasse 23, 1080 Wien

 

 

هیت مدیره جامعه سال نو میلادی را به همه شما دوستان عزیز تبریک گفته و بهترین ها را برای  شما آرزو دارد!