برنامه جلسه عمومی ماه ژانویه ٢٠١٣ جامعه مستقل زنان ایرانی در اتریش

 

جمعه١١ ژانویه ٢٠١٣

 

- اخبار پیرامون مسائل زنان در ایران

 

- برنامه روز زن

 

ـ گفتگو درباره ی انتخابات هیئت مدیره جامعه مستقل زنان

 

ـ گزارش از برنامه های اجتماعی ٬ فرهنگی و هنری پیرامون زنان در شهر وین

 

 

شروع جلسه : ساعت ۱۹

 

محل برگزاری:

Albertgasse 23, 1080 Wien

 

 

هیئت مدیره جامعه سال نو میلادی را به شما دوستان عزیز تبریک گفته و بهترین ها را برای  شما آرزو دارد!