برنامه جلسه عمومی ماه ژانویه ٢٠۱۵ جامعه مستقل زنان ایرانی در اتریش

 

جمعه ۹ ژانویه ٢٠١۵

 

- هماهنگی برای تنظیم برنامه روز زن

ـ گزارش از برنامه های اجتماعی ٬ فرهنگی و هنری پیرامون زنان در شهر وین

 

شروع جلسه : ساعت ۱۹

محل برگزاری:

Albertgasse 23, 1080 Wien

 

هیئت مدیره جامعه سال نو میلادی را به شما دوستان عزیز تبریک گفته و بهترین ها را برای  شما آرزو دارد!