راهپیمایی روز جهانی زن ٨ مارس ٢٠١٠

 

با برگزاری راهپیمایی در روز جهانی زن٬ همبستگی خود را با زنان ایران و جهان برای کسب برابری و رفع تبعیض جنسیتی اعلام می کنیم.

دوشنبه ٨ مارس٢٠١٠ ساعت٣٠: ١٧

Albertinaplatz,1010Wien

به طرف

Jauresgasse 13,1030 Wien

به دعوت :

جامعه مستقل زنان ایرانی مقیم اتریش

گروه همبستگی با مادران عزادار ایران در وین- اتریش

 

 

 

 

 

 

 

 

با حمایت سازمان عفو بین الملل اتریش شاخه ارتباط حقوق زنان